Wytyczne KPWr

NazwaOpisOpiekun
jednostki identyfikacyjne Wytyczne opisują zasady anotacji jednostek identyfikacyjnych w korpusie KPWr Michał Marcińczuk
Marcin Oleksy
wyrażenia przestrzenne Wytyczne opisują zasady anotacji wyrażeń przestrzennych w korpusie KPWr Michał Marcińczuk
Marcin Oleksy
wyrażenia temporalne Wytyczne opisują zasady anotacji wyrażeń temporalnych w korpusie KPWr Michał Marcińczuk
Jan Kocoń
Marcin Oleksy
sytuacje Wytyczne opisują zasady anotacji zdarzeń w korpusie KPWr Michał Marcińczuk
Jan Kocoń
Marcin Oleksy
koreferencja Wytyczne opisują zasady anotacji koreferencji w korpusie KPWr Michał Marcińczuk
Marcin Oleksy

Wytyczne Słowosieci

 OpisOpiekun
rzeczownik Wytyczne opisują zasady semantycznego opisu rzeczowników w Słowosieci Agnieszka Dziob
przymiotnik Wytyczne opisują zasady semantycznego opisu przymiotników w Słowosieci Agnieszka Dziob
przysłówek Wytyczne opisują zasady semantycznego opisu przysłówków w Słowosieci Agnieszka Dziob
czasownik W przygotowaniu Agnieszka Dziob
jednostki wielowyrazowe

Wytyczne opisują zasady oceny leksykalności połączeń wielowyrazowych oraz semantycznego opisu jednostek wielowyrazowych w Słowosieci

Agnieszka Dziob
kwalifikatory

Wytyczne opisują zasady przypisywania rejestrów stylistycznych jednostkom ze Słowosieci

Agnieszka Dziob