inforex_logo

Inforex — webowy system do konstrukcji korpusów tekstowych. Pozwala na równoległy dostęp wielu użytkowników oraz współdzielenie zasobów. System wspiera proces anotacji semantycznej tekstów na kilku poziomach, m.in. znakowanie odniesień tekstowych, tworzenie relacji między odniesieniami, znakowanie znaczeń słów (Marcińczuk, Kocoń & Broda, 2012)

Download

inforex-0.9.7z — Inforex beta version

License

  Copyright (C) 2013 Michał Marcińczuk, Jan Kocoń, Marcin Ptak
  Wrocław University of Technology

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option)
any later version.

  This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, see . 

References

 • Michał Marcińczuk, Jan Kocoń, Bartosz Broda. Inforex -- a web-based tool for text corpus management and semantic annotation. Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), 2012.