Krótko o mobilnej Słowosieci


Aplikacja Mobile plWordNet służy do przeglądania zasobów Słowosieci. Udostępnia słownik wyrazów bliskoznacznych, opis relacji semantycznych między wyrazami, źródło definicji znaczeń, hierarchię pojęć oraz umożliwia przeglądanie wyrazów a także podążanie po ścieżkach połączeń miedzy nimi. Dla pełniejszej użyteczności wyrazy połączono dziesięcioma typami relacji. Używane są dwa słowniki: polska Słowosieć oraz angielski Wordnet (w wersji niepełnej).

 

Wykorzystanie mobilnej Słowosieci

Aplikację mobilną można pobrać nieodpłatnie w Google Play.

Mobile plWordNet może być przeglądany OFFLINE, wymagane jest jedynie jednorazowe połączenie z internetem w celu pobrania odpowiedniej wersji bazy danych. Zalecane jest posiadanie zawsze aktualnej wersji bazy (aplikacja udostępnia automatyczne aktualizacje co pewien okres czasu).

UWAGA! Baza danych wymagana do działania aplikacji zajmuje dużo pamięci (ponad 100MB) dlatego zalecamy korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego podczas pobierania gdyż używanie połączenia sieci komórkowych może być kosztowne!