Krótko o WordnetLoomie

 

WordnetLoom to aplikacja do edycji wordnetu. Został zbudowany dla potrzeb konstrukcji największego polskiego wordnetu o nazwie Słowosieć. Aplikacja dostarcza dwa sposoby interakcji: oparty o formularze (zaimplementowany początkowo, nierozwijany) oraz w perspektywie wizualizacji grafu (rozwijany i aktualizowany na bieżąco). Perspektywa wizualizacji oparta o prezentację interaktywnego grafu wordnetu umożliwia przeglądanie i bezpośrednią edycję struktury relacji leksykalno-semantycznych i synsetów. WordnetLoom działa w środowisku rozproszonym, tzn. wielu lingwistów może pracować jednocześnie z centralną bazą danych.

WordnetLoom został napisany w środowisku Java, dzięki czemu może być uruchomiony na wielu systemach operacyjnych. Do działania wymaga serwera bazy danych MySQL. W załączonym pakiecie znajduje się pusty schemat bazy danych (tylko standardowo typy relacji Słowosieci zostały dołączone).

WordnetLoom umożliwia import bazy w formacie Princeton Wordnet. Import został przetestowany z Princeton Wordnetem w wersji 3.0. Domyślne typy relacji Słowosieci zawierają rzutowanie na relacje Princeton Wordnetu.

 

Wykorzystanie WordnetLooma

WordnetLoom został opublikowany na licencji GNU GPLv3, umożliwiającej wykorzystanie do celów prywatnych, naukowych i komercyjnych. W celu pobrania i zainstalowania aplikacji prosimy o kontakt.

Wszelkie błędy i problemy związane z WordnetLoomem mogą zostać zgłoszone w naszym systemie raportowania.

 

Publikacje

W celu dokładniejszego zapoznania się z naszą pracą, zachęcamy do odwiedzenia strony z publikacjami na temat WordnetLooma [strona w przygotowaniu].

W przypadku wykorzystania WordnetLooma w Państwa pracy, prosimy o cytowanie następującej pozycji: