Projekty

 1. Słowosieć 1.0
  Nazwa Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego.
  Okres od 2005-10-30 do 2008-10-30 Numer 3 T11C 018 29
  Kwota 366 900,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 2. Słowosieć 2.0
  Nazwa Konstrukcja zasobów leksykalnych przez rozpoznawanie relacji semantycznych na podstawie danych morfosyntaktycznych i semantycznych w korpusach tekstu.
  Okres od 2009-10-30 do 2012-10-30 Numer N N516 068637
  Kwota 406 960,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 3. NEKST
  Nazwa NEKST Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych.
  Okres od 2010-01-01 do 2014-07-01 Numer POIG.01.01.02-14-013/09
  Kwota 4 110 743,00 PLN (dla PWr) Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 4. SyNaT
  Nazwa SyNaT: Zadanie badawcze „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”
  Okres od 2010-08-16 do 2014-07-31 Numer POIG.01.01.02-14-013/09
  Kwota 2 800 000,00 PLN (dla PWr) Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 5. CLARIN-PL
  Nazwa CLARIN-PL: „Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna.”
  Okres od 2013-01-01 do 2015-04-30 Numer 6358/IA/119/2013
  Kwota 16 500 000,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
  (Polski Koordynator Narodowy z ramienia MNiSW)
 6. CLARIN-PL wsparcie
  Nazwa Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej.
  Okres od 2015-02-16 do 2016-04-30 Numer 3255/CLARIN ERIC/2015/0
  Kwota 1 000 000,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki